Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dożywianie

Czcionka:

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, - - poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Podstawa prawna:

ZAŁĄCZNIKI:

								

Uchwała Nr XXX/159/14 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 30 stycznia 2014r.

Utworzono dnia 24.02.2016, 12:29

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXX/158/14 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 30 stycznia 2014 r.

Utworzono dnia 24.02.2016, 12:26

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXX/157/14 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 30 stycznia 2014 r.

Utworzono dnia 24.02.2016, 12:23

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r.

Utworzono dnia 24.02.2016, 11:04

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020

Ustawa z 29 grudnia 2005 r

Utworzono dnia 24.02.2016, 10:58

o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania''

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny