Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna

Czcionka:

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Podstawa prawna:

 

AKTUALNOŚCI:

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019

Utworzono dnia 20.05.2020, 08:42

Sprawozdanie za rok 2019 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2020

Utworzono dnia 20.05.2020, 08:35

Sprawozdanie za rok 2018 oraz potrzeby na rok 2019

Utworzono dnia 10.05.2019, 09:20

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018

Utworzono dnia 10.05.2019, 09:18

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok

Utworzono dnia 20.04.2018, 12:55

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2018

Utworzono dnia 28.03.2018, 12:03

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016

Utworzono dnia 05.04.2017, 09:13

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016 oraz potrzeby na rok 2017

Utworzono dnia 23.03.2017, 08:32

Ocena zasobów pomocy społecznej

Utworzono dnia 07.06.2016, 09:56

za rok 2015 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach za rok 2015

Utworzono dnia 29.03.2016, 14:56

oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.

Utworzono dnia 24.02.2016, 12:51

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2016r.

Utworzono dnia 24.02.2016, 12:48

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny