Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach powstał w 1990 roku na mocy uchwały Nr 53/XIII/90 Gminnej Rady Narodowej w Kobylinie-Borzymach z dnia 29 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach.

Ośrodek zasięgiem obejmuje teren Gminy Kobylin-Borzymy.

Główne cele pomocy społecznej:

1) pomoc osobom i rodzinom poprzez doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia,

2) zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,

3) zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,

4) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,  w tym przemocą w rodzinie,

5) integracja społeczna osób wykluczonych społecznie,

6) stworzenie sieci usług socjalnych.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze,

2) pracy socjalnej i interwencji kryzysowej

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,,

6) rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych,

7) opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

8) kierowanie osób wymagających opieki do Domów Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy z zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych - kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy realizacji zadań zleconych - ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Jednym z najważniejszych zadań w zakresie pomocy społecznej jest opracowanie i koordynacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z Upoważnienia Wójta Gminy Kobylin-Borzymy dodatkowe zadania w zakresie:

  • świadczeń rodzinnych
  • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
  • funduszu alimentacyjnego
  • pomocy materialnej dla uczniów
  • dodatku mieszkaniowego i energetycznego
  • koordynacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez Kierownika będącego Przewodniczącym Zespołu
  • Karty Dużej Rodziny

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny