Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Czcionka:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adres: 18-204 Kobylin-Borzymy, ul. Główna 11

telefon: 86 274 30 25, 86 274 30 03 wew. 21

przewodniczący: Bożena Piszczatowska

członkowie: Maria Mężyńska, Stefania Dąbrowska, ks. Stanisław Roszkowski, mł. asp. Marek Pabich, Ireneusz Zimnoch, Stanisław Witanowski

 

Do zadań komisji należy w szczególności:

  • zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii zarówno dla osób uzależnionych jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym, (dzieci, współmałżonków, rodziców)
  • inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
  • inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • współdziałanie z organami gminy, instytucjami, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa alkoholowego,
  • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Kierowanie do Sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • wydawanie postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
  • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta - przez powołany zespół ds. kontroli,

Problem uzależnień należy rozpatrywać w płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej. Przede wszystkim jest to jednak problem moralny, sięgający podstaw ludzkiej egzystencji, sensu życia. jest to problem, który często oznacza poczucie bezradności i bezsilności, poddanie się przeciwnościom losu.

Na terenie Gminy Kobylin-Borzymy znajdują się instytucje niosące pomoc osobom z problemem alkoholowym i współuzależnionym

 

Ośrodek Pomocy Społecznej e Kobylinie-Borzymach

tel. 86 274 30 25, 86 274 30 03 wew.21

Posterunek Policji w Sokołach

tel. 86 474 10 19

 

AKTUALNOŚCI:

ZAŁĄCZNIKI:

								

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Utworzono dnia 02.01.2020, 12:15

Informacja o programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Utworzono dnia 06.09.2016, 15:04

Uchwała Nr XI/44/15 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 29 grudnia 2015 r.

Utworzono dnia 22.02.2016, 14:32

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok''

Uchwała NR III/11/14 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 30 grudnia 2014 roku

Utworzono dnia 10.11.2015, 11:49

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015"

Zarządzenie Nr 61/10 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Utworzono dnia 10.11.2015, 11:38

w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie-Borzymach

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny